Kontrakty Serwisowe

Ciężarówka z naczepą wyposażoną w agregat chłodniczy Advancer Thermo King przejeżdża przez miejscowość niezabudowaną, w tle widać duży wiatrak produkujący prąd elektryczny

Samo utrzymanie floty w ruchu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wymaga znacznej ilości czasu i wysiłku. Dlatego dla naszych klientów przygotowaliśmy elastyczne pakiety, kontrakty serwisowe, dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych.

Oprócz standardowej obsługi oraz pakietów gwarancyjnych, mamy w ofercie kontrakty skrojone na miarę klienta obejmujące całościową i całodobową opiekę nad flotą pojazdów.

Szeroka gama pakietów serwisowych umożliwia wybranie dokładnie takiego rozwiązania, jakiego potrzebujesz.

Jeśli obawiasz się wysokich kosztów serwisowych i nieprzewidzianych napraw, zapoznaj się z naszą ofertą kontraktów serwisowych. 

Co zyskujesz:

 • Gwarancja optymalnej mobilności floty
 • Stały i przewidywalny koszt planowej obsługi
 • Przejęcie kosztów planowych inspekcji i przeglądów (wliczając filtry, płyny eksploatacyjne oraz koszt robocizny)
 • Naprawy nieplanowane wynikające z naturalnego zużycia oraz nieprzewidziane awarie (proaktywne serwisowanie agregatów podczas planowych obsług okresowych; oryginalne części zamienne Thermo King; certyfikowani technicy;  naprawa awarii pod załadunkiem w kraju i w Europie)
 • Wsparcie serwisu macierzystego w przypadku awarii zagranicznej (Assistance 24/7 macierzystej stacji serwisowej)
 • Przewidywalny koszt utrzymania w sprawności użytkowanej floty agregatów chłodniczych Thermo King
 • Stały miesięczny koszt opłaty serwisowej (coroczna waloryzacja o wskaźnik inflacyjny)
 • Przejrzyste koszty utrzymania floty –okresowe podsumowania stanu floty
 • Pewny serwis w autoryzowanym serwisie Thermo King
 • Płacisz za realne wykorzystanie budżetu –w przypadku niewykorzystania na koniec umowy, pozostała kwota pozostaje do wykorzystania w sieci stacji serwisowych APEX -Thermo King na usługi serwisowe
 • Szkoda całkowita, sprzedaż urządzenia lub możliwość wcześniejszej rezygnacji z Umowy – rozlicznie wykorzystania budżetu na dzień zakończenia
Ciężarówka z naczepą wyposażoną w agregat chłodniczy Advancer Thermo King przejeżdża przez miejscowość niezabudowaną, w tle widać duży wiatrak produkujący prąd elektryczny

Gama produktów ThermoKare

Optymalny poziom obsługi serwisowej

Ciężarówka z naczepą wyposażoną w agregat chłodniczy Advancer Thermo King przejeżdża przez miejscowość niezabudowaną, w tle widać duży wiatrak produkujący prąd elektryczny

Całodobowa, wielojęzyczna pomoc telefoniczna w przypadku awarii w całej Europie. Korzyści: 

 • Brak płatności w punkcie naprawy dla klientów z umową ThermoKare. 
 • Gwarantowana jakość części i serwisu.
 • Faktury dla klientów w ich własnej walucie – bez względu na to, gdzie przeprowadzane są naprawy. 
Ciężarówka z naczepą wyposażoną w agregat chłodniczy Advancer Thermo King przejeżdża przez miejscowość niezabudowaną, w tle widać duży wiatrak produkujący prąd elektryczny

Pełna obsługa serwisowa obejmująca bezkosztowe:

 • inspekcje i przeglądy
 • naprawy i awarie
 • zarządzanie terminami inspekcji, przeglądów i napraw
 • Thermo Assistance 24/7
Ciężarówka z naczepą wyposażoną w agregat chłodniczy Advancer Thermo King przejeżdża przez miejscowość niezabudowaną, w tle widać duży wiatrak produkujący prąd elektryczny
 • 3 letnia gwarancja na nowe agregaty
 • Thermo Assistance 24/7
Ciężarówka z naczepą wyposażoną w agregat chłodniczy Advancer Thermo King przejeżdża przez miejscowość niezabudowaną, w tle widać duży wiatrak produkujący prąd elektryczny
 • Brak kosztów za wezwania lub nadgodziny dla incydentów, które mają miejsce poza normalnymi godzinami pracy.
 • Thermo Assistance 24/7
Ciężarówka z naczepą wyposażoną w agregat chłodniczy Advancer Thermo King przejeżdża przez miejscowość niezabudowaną, w tle widać duży wiatrak produkujący prąd elektryczny

Połączenie kontraktów:

Protection Plus oraz Warranty Plus oraz Thermo Assisntace 24/7

Ciężarówka z naczepą wyposażoną w agregat chłodniczy Advancer Thermo King przejeżdża przez miejscowość niezabudowaną, w tle widać duży wiatrak produkujący prąd elektryczny
 • Bezkosztowe inspekcje i przeglądy
 • Zarządzanie terminami planowych inspekcji i przeglądów 
Ciężarówka z naczepą wyposażoną w agregat chłodniczy Advancer Thermo King przejeżdża przez miejscowość niezabudowaną, w tle widać duży wiatrak produkujący prąd elektryczny
 • regularne bezkosztowe inspekcje agregatu
 • Thermo Assistance 24/7
Ciężarówka z naczepą wyposażoną w agregat chłodniczy Advancer Thermo King przejeżdża przez miejscowość niezabudowaną, w tle widać duży wiatrak produkujący prąd elektryczny
 • Pokrycie wszystkich kosztów części i usług, zarówno planowych, jak i nieplanowanych
 • kontrole i usługi dostosowywane do wytycznych GDP
 • obowiązkowa coroczna 3-punktowa kalibracja czujnika 
 • priorytetowa naprawa w przypadku awarii
 • zarządzanie harmonogramem  konserwacji 
 • Szczegółowe raporty i historia serwisowa wszystkich zarejestrowanych jednostek
 • możliwość rozszerzenie o usługę telematyczną
 • Thermo Assistance 24/7
logo Thermo King Connected Solutions
Biuletyn Podstawowe Kontrakty
grafika telematyki przedstawiająca szkic ciężarówki i piktogramy z funkcjami telematycznymi
Biuletyn ThermoKare Service Solutions