ATP

Naczepa chłodnicza wyposażona w agregat Thermo King zaparkowaną pod halą serwisową

Z nami uzyskasz certyfikat ATP

FRC, FNA, GDP, PHARMA, mapowanie GDP, badania szczelności, badania sensorów oraz rozkładu temperatury

Prowadzimy akredytowane badania środków transportu dopasowanych do przewozu towarów w kontrolowanej temperaturze zgodnie z Konwencją ATP.

Przewozisz szybko psujące się artykuły żywnościowe? Czy wiesz, że masz obowiązek posiadania certyfikatu ATP? Zapoznaj się z poniższymi informacjami:

Handel międzynarodowy stawia przed dostawcami, jak i producentami, wiele rygorystycznych obostrzeń. Szczególnie restrykcyjne są przepisy dotyczące artykułów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu. Przepisy te regulują między innymi zasady przewożenia żywności, w tym wrażliwych termicznie warzyw, owoców czy towarów spożywczych głęboko mrożonych. Chcąc ujednolicić normy i wymagania dotyczące transportu tego typu ładunków, w Genewie w 1970 roku wprowadzono obowiązek posiadania świadectwa zgodności środka transportu. ATP

Czym jest certyfikat ATP

Jest to dokument potwierdzający, że pojazd ciężarowy spełnia wymagania techniczne i jest dopuszczony do przewozu towarów w transporcie międzynarodowym, w szczególności produktów spożywczych, które wymagają przewozu w kontrolowanej temperaturze. 

Warunkiem uzyskania certyfikatu ATP  jest poddanie pojazdu badaniu technicznemu, które obejmuje weryfikację m.in. właściwości termicznych i izolacyjnych nadwozia oraz wydajności agregatów chłodniczych lub grzewczych, w zależności od rodzaju ładunku, który będzie przewożony.

Certyfikat ATP obowiązuje w większości krajów europejskich, które podpisały Konwencję ATP oraz w niektórych krajach spoza Europy, takich jak Rosja czy Chiny.

Badania pozwalające uzyskać certyfikat ATP przeprowadzamy w naszych stacjach serwisowych w Gdańsku, Bydgoszczy oraz Olsztynie, jak również pod adresem wskazanym przez klienta. 

Naczepa chłodnicza wyposażona w agregat Thermo King zaparkowaną pod halą serwisową
Agregat chłodniczy Alpha Advancer Thermo King

Dokonujemy także okresowych kontroli nadwozi termicznych w celu przedłużenia okresu ważności certyfikatu ATP (FRC, FNA). 

Jeśli pojazd spełni wymagania określone w Umowie ATP, otrzymacie Państwo: 

  • zalaminowany certyfikat ATP
  • tabliczkę znamionową ATP na przednią ścianę
  • naklejki z datą ważności certyfikatu na obie ściany boczne
  • pełny protokół badań

Aby umówić się na badanie lub uzyskać więcej informacji skontaktuj się z wybraną stacją serwisową: