Pharma Solutions

rozwiązania dla transportu farmaceutycznego.

Rozwiązania dla transportu farmaceutycznego.

Utrzymanie jakości i integralności produktów medycznych i biologicznych podczas transportu ma kluczowe znaczenie dla producentów farmaceutycznych i dostawców, a przede wszystkim dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa pacjentów.

Ponieważ większość produktów medycznych i biologicznych wymaga środowiska o kontrolowanej temperaturze na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji, kontrola temperatur przechowywania i transportu ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jakości i skuteczności leków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dystrybutorzy farmaceutyków mają obowiązek przestrzegania surowych wytycznych Unii Europejskiej dotyczących Dobrej Praktyki Dystrybucji (GDP) produktów leczniczych zapewniając utrzymanie wysokiego poziomu jakości produktu w trakcie całego łańcucha dostaw.

TK PharmaSolutions to kompleksowa i dedykowana pomoc ekspercka, która odpowiada na konkretne potrzeby przemysłu farmaceutycznego, dostarczając know-how w zakresie zastosowań oraz pełne spektrum usług.

Wszystkie urządzenia Thermo King zostały przetestowane*  zgodnie z wytycznymi GDP:

  • W zakresie temperatur od +15°C do +25°C; +2°C do +8°C; i temperaturach poniżej -20°C.
  • W ekstremalnych temperaturach otoczenia od -30°C do +40°C, aby zapewnić bezpieczeństwo ładunku w ekstremalnych warunkach klimatycznych.
  • Test otwarcia drzwi, tryb awaryjny jako odniesienie do analizy zarządzania ryzykiem klienta.

Aby potwierdzić, że sprzęt chłodniczy działa zgodnie ze specyfikacją, przeprowadzono testy w komorze z kontrolowaną temperaturą certyfikowanego w branży ETC (Centrum Inżynierii i Technologii Praga) w Pradze. Placówka badawczo-rozwojowa posiada certyfikat ISO 9001:2000; ISO 14001 i ISO 18000 oraz upoważniona do certyfikacji ATP.

*  Testy opracowane i przeprowadzone z uwzględnieniem warunków „najgorszego przypadku”.

Pharma Solutions - lekarz w maseczce i rękawiczkach trzymający niebieską tabletkę
schemat działania testów pharma solution

PharmaSolutions zaleca stosowanie systemów zdalnego monitorowania, takich jak TracKing™, w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia, utraty jakości i marnotrawstwa produktów medycznych i biologicznych o wysokiej wartości.

TracKing™ to rozwiązanie telematyczne, które wykorzystuje technologie GPRS i GPS do śledzenia ładunków w czasie rzeczywistym.

  • Zdalne monitorowanie i sterowanie wartością zadaną temperatury, temperaturą powietrza powrotnego i wylotowego oraz temperaturą ładunku, aby zapobiec odchyleniom poza specyfikacje producenta.
  • Raporty przed podróżą i zaplanowane wstępne schładzanie, aby upewnić się, że kontenery transportowe są gotowe do załadunku.
  • Rejestrowanie danych dotyczących temperatury podczas transportu jest również dostępne za pośrednictwem rejestratorów danych Thermo King, które są zgodne z normami europejskimi EN12830.
  • TracKing™ pozwala producentom, spedytorom i operatorom flot zagwarantować integralność produktu i terminową dostawę.

Aby zapewnić zgodność w łańcuchu dystrybucji, prowadzimy szkolenia z wytycznych GDP, obszarów stwarzających wysokie ryzyko dla jakości produktu, procedur przed podróżą, w tym wstępnego schładzania pojazdu w celu zminimalizowania wahań temperatury.

fiolki z napisem covid-19 zawierające szczepionkę i informacja, że agregaty Thermo King mogą przewozić je w temperaturze -70 stopni Celsjusza
logo Thermo King Connected Solutions
grafika telematyki przedstawiająca szkic ciężarówki i piktogramy z funkcjami telematycznymi
Broszura Pharma Solutions
pl_PLPolish